سود (اقتصاد)


سود در نظریهٔ اقتصاد خرد نئوکلاسیک، دو معنای مرتبط اما متمایز دارد.

سود اقتصادی مشابه سود حسابداری است ولی کوچک‌تر زیرا بازتاب‌دهندهٔ کل هزینهٔ فرصت (هم صریح و هم تلویحی) یک ریسک برای سرمایه‌گذار است.[۱] سود نرمال به وضعیتی اشاره دارد که در آن سود اقتصادی صفر است.[۲] مفهومی مرتبط، گاهی در زمینه‌های مشخص معادل سود لحاظ می‌شود، رانت است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش