سوسن (انجیل)

سوزانا یا سوسن از زنانی بود که عیسی مسیح را همراهی و یاری می‌کرد. وی یکی از زنانی است که در انجیل لوقا در آغاز فصل ۸ [۱] از وی نام برده شده است. سوزانا بمعنیِ سوسن است.[۲]

پانویسویرایش

  1. ۸:۱–۳
  2.   Easton, Matthew George (1897). "Susanna". Easton's Bible Dictionary (New and revised ed.). T. Nelson and Sons.