باز کردن منو اصلی

سوسکچه‌های خرطوم‌دار

تیره‌ای از سوسکچه‌ها
سوسکچه‌های خرطوم‌دار یا سوسکچه‌های واقعی
Kaldari Curculio occidentis 01.jpg
سوسک خرطوم‌دار درخت فندقی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: قاب‌بالان
زیرراسته: سوسک‌های همه‌چیزخوار
فروراسته: سوسک‌های گیاه‌خوار
بالاخانواده: سوسکچه‌ها
تیره: سوسکچه‌های خرطوم‌دار
Latreille, ۱۸۰۲
تنوع زیستی
Some 20 subfamilies (but see text)

سوسکچه‌های خرطوم‌دار (نام علمی: Curculionidae) تیره‌ای از بالاخانواده سوسکچه‌ها هستند.

یک سوسکچه خرطوم‌دار

پانویسویرایش