سوسکچه‌های نخستین آگنسیوتیس

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین بلینا
سوسکچه‌های نخستین آگنسیوتیس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Agnesiotis

سوسکچه‌های نخستین آگنسیوتیس(نام علمی: Agnesiotis) نام یک سرده از زیرخانواده سوسکچه‌های نخستین بلینا است.


منابعویرایش