سوسکچه‌های نخستین

تیره‌ای از سوسکچه‌ها
سوسکچه‌های نخستین
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک پسین – Recent
c.۱۶۵ تا ۰ میلیون سال پیش
Long nosed weevil edit.jpg
سوسکچه پوزه‌دراز
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: قاب‌بالان
بالاخانواده: سوسکچه
تیره: سوسکچه‌های نخستین
Schönherr, 1826
Subfamilies

سوسکچه‌های نخستین بلینا
سوسکچه‌های نخستین اکسیکورینینا
and see text

سوسکچه‌های نخستین (نام علمی: Belidae) تیره‌ای از سوسکچه‌ها هستند. تفاوت عمده سوسکچه‌های نخستین با سوسکچه‌های خرطوم‌دار در شاخک آنها است به طوری که شاخک سوسکچه‌های نخستین راست و برای سوسکچه‌های خرطوم‌دار، شکل کمانی دارد. سوسکچه‌های نخستین گاهی با نام سوسکچه‌های درخت نخلی موسوم هستند که احتمالا" اشاره به تعداد کمی از گونه‌ها از سرده‌های Parallocorynus و Rhopalotria دارد.

پانویسویرایش