سوسکچه‌های نخستین ایزاسانثودس

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین بلینا
سوسکچه‌های نخستین ایزاسانثودس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Isacanthodes

سوسکچه‌های نخستین ایزاسانثودس(نام علمی: Isacanthodes) نام یک سرده از زیرخانواده سوسکچه‌های نخستین بلینا است.


منابعویرایش