سوسکچه‌های نخستین رینوتیا

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین بلینا
سوسکچه‌های نخستین رینوتیا
Long nosed weevil edit.jpg
سوسکچه‌های نخستین رینوتیا، Rhinotia
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Rhinotia

سوسکچه‌های نخستین رینوتیا(نام علمی: Rhinotia) نام یک سرده از زیرخانواده سوسکچه‌های نخستین بلینا است.


منابعویرایش