سولفونات (به انگلیسی: Sulfonate) به نمک یا استر سولفونیک اسید گفته می‌شود و با فرمول کلی R-SO2O- نشان داده می‌شود.

ساختار شیمیایی سولفونات.

یکی از روش های تهیه‌ی سولفونات ها واکنش دادن آلکیل هالاید با یک سولفیت است:

RX+M2SO3--->RSO3M+MX

کاتالیزگر استفاده شده IODITاست

نمونه ها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش