سولفونات (به انگلیسی: Sulfonate) به نمک یا استر سولفونیک اسید گفته می‌شود و با فرمول کلی R-SO2O- نشان داده می‌شود.

ساختار شیمیایی سولفونات.

یکی از روش های تهیه‌ی سولفونات ها واکنش دادن آلکیل هالاید با یک سولفیت است:

RX+M2SO3--->RSO3M+MX

کاتالیزگر استفاده شده IODITاست

نمونه هاویرایش

  • Mesylate (methanesulfonate), CH3SO2O-
  • تری‌فلات (trifluoromethanesulfonate), CF3SO2O-
  • Esylate (ethanesulfonate), C2H5SO2O-
  • Besylate (benzenesulfonate), C6H5SO2O-

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش