در شیمی به هر نمک یا استر متان‌سولفونیک اسید (CH۳SO۳H) مسیلات(به انگلیسی: Mesylate) گفته می‌شود. در نمک‌ها، مسیلات به صورت آنیون CH۳SO۳ وجود دارد. هنگام اصلاح نام غیراختصاصی بین‌المللی برای یک ماده دارویی حاوی این گروه یا آنیون، هجی درست به صورت mesilate است (مانند imatinib mesilate، نمک مسیلات ایماتینیب).[۱]

فرمول ساختاری آنیون مسیلات
مدل گلوله میله آنیون مسیلات

مسیلات استرها یک گروه از ترکیبات آلی هستند که دارای گروه عاملی با ساختار کلی CH۳SO۲O–R هستند، و به صورت مختصر MsO–R نیز نمایش داده می‌شوند، که در آن R یک استخلاف آلی است. مسیلات در واکنش‌های جانشینی هسته‌دوستی یک گروه ترک‌کننده در نظر گرفته می‌شود.[۲]

آماده‌سازی ویرایش

مسیلات‌ها به‌طور کلی توسط واکنش یک الکل و متان‌سولفونیل کلرید در حضور یک باز، مانند تری‌اتیل‌آمین، تولید می‌شود.[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. World Health Organization (February 2006). "International Nonproprietary Names Modified" (PDF). INN Working Document 05.167/3. WHO. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help) Retrieved 5 December 2008.
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). March's Advanced Organic Chemistry (6th ed.). John Wiley & Sons. p. 497. ISBN 978-0-471-72091-1.
  3. Rick L. Danheiser; Yeun-Min Tsai; David M. Fink (1966), "A General Method for the Synthesis of Allenylsilanes: 1-Methyl-1-(trimethylsilyl)allene", Org. Synth., doi:10.15227/orgsyn.066.0001 (a procedure illustrating the use of mesylates).