سپاه نخست، ارتش ویرجینیای شمالی

سپاه نخست، ارتش ویرجینیای شمالی (انگلیسی: First Corps, Army of Northern Virginia) عنوان نخستین واحد نظامی ارتش ویرجینیای شمالی از ارتش ایالات مؤتلفه در دوران جنگ داخلی آمریکا است

سپاه نخست
ارتش ویرجینیای شمالی
پرچم جنگی منتسب به سپاه نخست ارتش ویرجینیای شمالی
فعالدسامبر ۱۸۶۲ – ۱۰ آوریل ۱۸۶۵
کشورایالات مؤتلفه آمریکا ایالات مؤتلفه آمریکا
رسته ارتش ایالات مؤتلفه
گونهسپاه
نقشپیاده‌نظام
اندازه2-5 divisions
بخشی ازارتش ویرجینیای شمالی
ارتش تنسی
نبردهاجنگ داخلی آمریکا
فرماندهان
فرماندهان برجستهجیمز لنگستریت
جان بل هود
ریچارد هیرون آندرسن

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش