سپندان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سپندان معناهای مختلف دارد: