سیاره‌شناسی

سیاره‌شناسی یا اخترشناسی سیاره‌ای دانش بررسی سیاره‌ها از جمله زمین و سیستم‌های سیاره‌ای و به ویژه منظومه خورشیدی است. سیاره‌شناسی دانشی میان‌رشته‌ای است که از هم‌آوایی ستاره‌شناسی و علوم زمین پدید آمده‌است. دانش سیاره‌شناسی به مطالعهٔ سیاره‌ها، قمرهایشان، اجرام و تابش‌های منظومه خورشیدی، میدان‌های مختلف نیرو (میدان نیروهای مغناطیسی، گرانشی و چرخشی) و اندرکنش بین زیرمجموعه‌های منظومه خورشیدی می‌پردازد.

Apollo15DunaTisza.jpg

منابعویرایش