باز کردن منو اصلی
Photograph from Apollo 15 orbital unit of the rilles in the vicinity of the crater Aristarchus on the ماه.

سیاره‌شناسی یا اخترشناسی سیاره‌ای دانش بررسی سیاره‌ها از جمله زمین و سیستم‌های سیاره‌ای و به ویژه منظومه خورشیدی است. سیاره‌شناسی دانشی میان‌رشته‌ای است که از هم‌آوایی ستاره‌شناسی و علوم زمین پدید آمده‌است. دانش سیاره‌شناسی به مطالعهٔ سیاره‌ها، قمرهایشان، اجرام و تابش‌های منظومه خورشیدی، میدان‌های مختلف نیرو (میدان نیروهای مغناطیسی، گرانشی و چرخشی) و اندرکنش بین زیرمجموعه‌های منظومه خورشیدی می‌پردازد.

منابعویرایش