علوم زمین

مجموعه دانش‌هایی که به سیارهٔ زمین مربوط می‌شوند را، علوم زمین می‌گویند.

علوم زمین به همهٔ دانش‌هایی که به سیارهٔ زمین مربوط هستند، گفته می‌شود. دانش‌هایی که به شناخت زمین کمک می‌کنند عبارتند از: فیزیک، زمین‌شناسی، جغرافیا، هواشناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، هندسه، شیمی و زیست‌شناسی.[۱][۲] هدف این دانش‌ها کمک به شناخت لایه‌های زمین، شناخت نواحی دارای پتانسیل مواد معدنی و نفتی و ایضاً پی بردن به گذشته و سرگذشت تاریخی و تکامل اجزای زمین نظیر قاره‌ها، اقیانوس‌ها، کوه‌ها و جاندارن آن است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «What is Earth Science?».
  2. «Earth sciences».

https://science.ut.ac.ir/-/دانشکده-زمین-شنا-1