سیال هرشل–بالکلی

(تغییرمسیر از سیال هرشل-بالکلی)

سیال هرشل-بالکلی (به انگلیسی: Herschel-Bulkley fluid) (که گاهی بینگهام تعمیم‌یافته نامیده می‌شود) مدلی ریاضی از رفتار سیالات غیرنیوتنی است. در این مدل تنش تسلیم () نیز دخالت داده شده‌است. این مدل به صورت زیر بیان می‌شود [۱]:

که در آن:

، تنش برشی اعمالی
، تنش تسلیم
k، غلظت
، سرعت برشی و
n، نمای شارش است.

رفتار بتن تازه[۲] گِل[۳]، سوسپانسیون‌های سرامیکی[۴]، مواد غذایی[۵] و ... توسط این مدل بررسی شده‌است.

منابعویرایش

  1. W.H. Herschel, R. Bulkley, Measurement of consistency as applied to rubber benzene solutions, Proc. Am. Soc. Testing Mater. Vol. 26 (1926), pp. 621-633.
  2. F. de Larrard, C. F. Ferraris and T. Sedran, Fresh concrete: A Herschel-Bulkley material, Materials and Structures, Vol. 31 (1998) pp 494-498. doi:10.1007/BF02480474
  3. T. Hemphill, W. Campos and A. Pilehvari, Yield-Power Law Model More Accurately Predicts Mud Rheology, Oil & Gas Journal, 91 (1993), pp 45-50.
  4. HAMID SARRAF, JIØÍ HAVRDA, RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF CONCENTRATED ALUMINA SUSPENSION: EFFECT OF ELECTROSTERIC STABILIZATION, Ceramics − Silikáty, Vol. 51 (2007), pp. 147-152.
  5. S.K. Sharma, M. LeMaguer, A. Liptay and V. Poysa, Effect of composition on the rheological properties of tomato thin pulp, Food Research International, Vol 29 (1996), pp. 175-179.

جستارهای وابستهویرایش