پلاستیک بینگهام

پلاستیک بینگهام (به انگلیسی: Bingham plasticقانون بینگهام یا قانون بینگهام-شودوف (به انگلیسی: Bingham-Shvedov law) مدلی برای رفتار سیالات غیرنیوتنی است که دارای استحکام تسلیم هستند. این پدیده برای اولین بار توسط شودوف مشاهده شد[۱] و سپس بینگهام آن را به صورت قانون خطی با عرض از مبداء بیان کرد.[۲] این مدل به صورت عمومی به شکل زیر بیان می‌شود[۳]:

مقایسه رفتار تنش برشی-سرعت برشی سیال نیوتنی و سیال پلاستیک بینگهام

که در آن:

، تنش برشی اعمالی
، تنش تسلیم
، ویسکوزیته پلاستیک و
، سرعت برشی است.

پانویس

منابع

  • Barnes, Howard A (1999). "The yield stress—a review or 'παντα ρει'—everything flows?". J. Non-Newtonian Fluid Mech. 81: 133-178. doi:10.1016/S0377-0257(98)00094-9.
  • Barnes, H.A.; Hutton, J.E.; Walters, K. (1993). An Introduction to Rheology. Netherlands: Elsevier Science Publishers. ISBN 0-444-87140-3.
  • Schwedoff, T (1900). "La Rigidité des Liquides". In Luçien Antoine Poincaré; Charles Édouard Guillaume. Rapports présentés au Congrès international de physique réuni à Paris en 1900 sous les auspices de la Société française de physique: Questions générales. Métrologie. Physique mécanique. Physique moléculaire (به فرانسوی). Gauthier-Villars.

جستارهای وابسته