سیاهرگ‌های حلقه‌ای

سیاهرگ‌های حلقه‌ای (انگلیسی: Vorticose veins) سیاهرگ‌هایی هستند که صلبیه چشم را سوراخ می‌کنند. این سیاهرگ‌ها از مشیمیه می‌آیند و به سیاهرگ چشمی (افتالمیک) بالایی می‌ریزند. تخلیه سیاهرگی مشیمیه توسط چهار سیاهرگ حلقه‌ای انجام می‌شود.

سیاهرگ: سیاهرگ‌های حلقه‌ای
Gray874.png
The veins of the choroid. (Venae vorticosae labeled - though difficult to see - at center.)
Gray877.png
Diagram of the blood vessels of the eye, as seen in a horizontal section. ("V", at center right, is the label for the vena vorticosa)
لاتین venae vorticosae
گری subject #۲۲۵ ۱۰۱۰
تخلیه به: inferior ophthalmic vein، superior ophthalmic vein
سرخرگ short posterior ciliary arteries

نگارخانهویرایش

منابعویرایش