سیاه‌سفیدها

سرده‌ای از دلفین اقیانوسی

سیاه‌سفیدها (Cephalorhynchus) نام سرده‌ای از خانواده دلفین‌سانان از آب‌بازسانان است که دارای چهار عضو است:

پهلوسفیدها
دلفین هکتور، Cephalorhyncus hectori
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: آب‌بازان
زیرراسته: آب‌بازان دندان‌دار
تیره: دلفین‌سانان
سرده: سیاه‌سفیدها
گونه: دلفین پهلوسفید اطلس
دلفین سربی
دلفین ساعت شنی
دلفین پهلوسفید آرام
دلفین چانه‌سیاه
دلفین نوک‌سفید

اعضای این سرده دارای ویژگی‌های ظاهری مشابهی هستند. آن‌ها دارای جثه کوچک و نوک صافی هستند و پر جنب و جوش. این دلفین‌ها اما در مناطق جغرافیایی گسسته‌ای از هم زندگی می‌کنند.

منابع ویرایش

  • May-Collado, L., Agnarsson, I.(۲۰۰۶)، «Cytochrome b and Bayesian inference of whale phylogeny»، Molecular Phylogenetics and Evolution (۳۸)، ص. ۳۵۴-۳۴۴ پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • Schevill, W.E., Watkins, W.A. (۱۹۷۱)، «Pulsed sounds of the porpoise Lagenorhynchus australis»، Breviora(۳۶۶)، ص. ۱۰-۱ پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)