سیاه‌قلم

(تغییرمسیر از سیاه قلم)

معنی اصلی سیاه‌قلم، سبکی از نقاشی است که در آن تنها از مداد سیاه استفاده می‌شود.

کاربردهای دیگرِ این واژه:

در هنر
افراد

همچنین ببینیدویرایش