سیاه‌قلم

سیاه قلم دارای چندین تکنیک مانند ذغال و مداد است و می توان از آن برای طراحی طبیعت ،چهره ،حیوانات و... استفاده کرد.سیاه قلم گروه سنی ندارد و همه
(تغییرمسیر از سیاه قلم)

معنی اصلی سیاه‌قلم، سبکی از نقاشی است که در آن تنها از مداد سیاه استفاده می‌شود.

این سبک نقاشی در گذشته فقط برای تمرین نقاشان یا طرح های اولیه استفاده میشده ولی هم اکنون در خیلی از کشور ها به عنوان یک سبک اصلی شناخته میشود و پیشرفت چشمگیری داشته است.

به طور کلی از نظر کیفیت کار به سه دسته زیر تقسیم میشود:

سیاه قلم رئال:تا حدی مثل عکس که تمرکز زیادی روی سایه ها ندارد.

سیاه قلم هایپر رئال:دقیقا مثل عکس یا به اصطلاح با درصد خطای صفر انجام میشود

سیاه قلم سورئال:معمولا فراواقعی معنی میشود و مهارت و زمان بیشتری نسبت به هایپررئال نیاز دارد.

از انواع قلمو ها استفاده می‌شود ولی استفاده اصلی از قلموی تخت و زبر است و گاهی از قلموی زبون گربه ای

ماده اصلی این سبک زغال است ولی از کنته و دوده کنته برای جاهای تیره تر و دوده زغال برلی سایه های نرم تر استفاده میشود.عمل محو کردن خط مداد گرافیک یا مداد کنته یا مداد ذغالی و سایه زدن با محو کن و یا قلمو انجام میشود.

همچنین از انواع پاکن های برقی و اتودی و مداد کنته یا ذغالی سفید یا خودکار های سفید برای نور های سفید استفاده میشود.

لازم به ذکر است عمل طراحی با سیاه قلم متفاوت است و جزئیات در سیاه قلم به‌شدت زیاد تر است کاربردهای دیگرِ این واژه:

در هنر
افراد
سیاه قلم
نمونه ای از سیاه قلم

همچنین ببینید ویرایش