سیتوپنی (انگلیسی: Cytopenia؛ تلفظ انگلیسی: سایتوپنیا) به کاهش تعداد یاخته‌های خونی بالغ گفته می‌شود که چند نوع مختلف دارد:

منابع

ویرایش