سیدور(به عبری: סדור) کتاب نماز یهودیان و مناجات نامه یهودیان است که شامل مجموعه‌هایی از دعاهای روزانه، اشعار مذهبی و فهرستی از برکاتی است که خداوند به قوم یهود داده است. (این کلمه از ریشه عبری آن به معنی نظم می‌آید.)[۱] همچنین دعاهایی برای جشن سایه‌بان‌ها، جشن شاوت، عید فصح و دیگر عیدها دارد.

کتاب سیدور یهودیان اشکنازی، روسیه، چاپ شده در سال ۱۹۱۸

کارشناسان بارها این کتاب مقدس یهودیان مورد بحث قرار داده اند که چگونه برخی از این دعاهای تکامل یافته‌اند و چگونه امروزه به عنوان سیدور شناخته می‌شود و چگونه توسعه داده شده‌است.

سیدور دارای سابقه بسیار طولانی است و به‌طوری‌که آن‌ها را می‌توان در تعدادی از نسخه‌های در جریان‌های مختلف در یهودیت مثل تورات و... یافت.[۲]

پانویس ویرایش