باز کردن منو اصلی

سید حسین بادکوبه‌ای

از علما و فلاسفه شیعه

سیّد حسین بادکوبه‌ای (باکوئی) از علما و فلاسفه معاصر شیعه است.

تولدویرایش

سیّد حسین در سال ۱۲۹۳ هجری قمری در یکی از روستاهای باکو در آذربایجان که لاهجان نام داشت (با لاهیجان ایران اشتباه نشود) متولّد شدند. پدر ایشان سیّد رضا و پدربزرگشان سیّد موسی حسینی لاهجی می‌باشند.

تحصیلاتویرایش

سیّد حسین پس از تحصیل مقدمات به تهران رفته و ریاضیات را نزد میرزا ابوالحسن جلوه و فلسفه را نزد میرزاهاشم اشکوری اشتی و حکیم کرمانشاهی آموختند. ایشان در مدّت ۷ سال اقامت تهران، از اساتید نام‌برده در فراگیری حکمت سینوی، حکمت متعالیه و عرفان نظری با کمال کوشش و تلاش علمی بهره‌ای وافر می‌بردند؛ آن‌گاه به نجف رفته و به تکمیل علوم نقلیه در حوزه آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ محمد حسن ممقانی پرداختند.

شاگردانویرایش

وفاتویرایش

سیّد حسین بادکوبه‌ای در ۲۸ شوال ۱۳۵۸ هجری قمری درگذشتند.

منابعویرایش