سیری در شعر فارسی

کتاب سیری در شعر فارسی اثر عبدالحسین زرین‌کوب می‌باشد. این کتاب بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران پیش می‌کشد.

سیری در شعر فارسی: بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن با نمونه‌هایی از شعر شاعران و جستجوی در اقوال ادبا و تذکره‌نویسان
نویسندهعبدالحسین زرین‌کوب
ناشر
ناشر فارسی:
انتشارات نوین
محل نشر
مکان ناشر فارسی:
تهران
تاریخ نشر
تاریخ نشر فارسی:
نسخه جاری: ۱۳۶۳
تعداد صفحات۶۰۰ صفحه
موضوعنقد و تفسیر شعر فارسی
زبانفارسی