سیستم درجه‌بندی بریتانیایی

سیستم درجه‌بندی بریتانیایی یکی از سیستم‌های درجه‌بندی که در کشور انگلستان و ایرلند به کار می‌رود. این سیستم به دو بخش تقسیم می‌شود:

ترکیب این دو پارامتر تعیین‌کننده سختی مسیر و میزان انرژی مورد نیاز برای صعود است.

سیستم درجه‌بندی بریتانیایی
فنی بودن
Adjective Grade
شدت (سختی)
Technical Grade
توصیف درجه
N/A M Moderate
N/A D Difficult
N/A VD Very Difficult
N/A HVD Hard Very Difficult
N/A MS Mild Severe
4a - 4b S Severe
4a - 4c HS Hard Severe
4a -4c MVS Mild Very Severe
4a - 4c VS Very Severe
4c - 5b HVS Hard Very Severe
5a - 5c E1 Extremely Severe
5b - 6a E2
5c - 6a E3
6a - 6b E4
6a - 6c E5
6b - 6c E6
6c - 7a E7
6c - 7a E8
7a - 7b E9
7a - 7b E10

منابعویرایش