سیف عماره یا بنی عماره یا ساحل جُلندی در منتهی‌الیه نقطهٔ شرقی فارس قدیم در ساحل دریا قرار داشته‌است. پناهگاه دزدان دریایی یعنی حصن ابن‌عماره از توابع این منطقه است. اصطخری دربارهٔ این قلعه می‌گوید «قلعه ای است در کنار دریا که ناگشودنی است و سراسر فارس قلعه ای نیست که بهتر از این در برابر حملات مقاوم باشد.»[۱] بعضی عقیده دارند که سیف به معنی ساحل و کناره است.[۲]

پانویسویرایش

  1. جغرافیای تاریخی فارس، ص ۱۰۹
  2. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۴۲۵

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • شواتس، پاول (۱۳۷۲جغرافیای تاریخی فارس، ترجمهٔ جهانداری کیکاوس، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نهچیری، عبدالحسین (۱۳۷۰جغرافیای تاریخی شهرها، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی