سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی جشنواره فیلم فجر

فهرست سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی جشنواره فیلم فجر

فهرستویرایش

دوره سال نام فیلم
۱ ۱۳۶۱
۲ ۱۳۶۲
۳ ۱۳۶۳ عباس گنجوی تاتوره
گل‌های داوودی
۴ ۱۳۶۴
۵ ۱۳۶۵ علی رستگار پرواز در شب
۶ ۱۳۶۶ کانی مانگا – محمدرضا شرف‌الدین
۷ ۱۳۶۷ محمدرضا شرف الدین
مهدی شعرای نجاتی
انسان و اسلحه
۸ ۱۳۶۸ اصغر پورهاجریان مهاجر
۹ ۱۳۶۹ محمدرضا مویینی عروس
۱۰ ۱۳۷۰ محمدرضا شرف‌الدین هور در آتش
۱۱ ۱۳۷۱ بر بال فرشتگان رضا رستگار
مصطفی رستگاری
۱۲ ۱۳۷۲ محسن روزبهانی سجاده آتش
۱۳ ۱۳۷۳ محمدرضا شرف‌الدین کیمیا
۱۴ ۱۳۷۴ جواد شریفی دایره سرخ
۱۵ ۱۳۷۵ محسن روزبهانی سرزمین خورشید
۱۶ ۱۳۷۶ سعید حاجی‌میری اسکادران عشق
۱۷ ۱۳۷۷ محمدرضا شرف‌الدین پرواز خاموش
۱۸ ۱۳۷۸ جواد شریفی راد متولد ماه مهر
۱۹ ۱۳۷۹
۲۰ ۱۳۸۰ محمدرضا شرف‌الدین قارچ سمی
۲۱ ۱۳۸۱ کاندیدایی وجود ندارد. این بخش کاندید نشد.
۲۲ ۱۳۸۲ محسن روزبهانی دوئل
۲۳ ۱۳۸۳ نجف فتاحی جایی برای زندگی
۲۴ ۱۳۸۴ محسن روزبهانی شهر آشوب
۲۵ ۱۳۸۵ محسن روزبهانی و علاءالدین پژهان قاعده بازی
۲۶ ۱۳۸۶ حسین طلابیگی پرچم‌های قلعه کاوه
۲۷ ۱۳۸۷ داود رسولیان به کبودی یاس
۲۸ ۱۳۸۸ کاندیدایی اعلام نشد. هیچ فیلمی کاندید نشد.
۲۹ ۱۳۸۹ محسن روزبهانی سی و سه روز
۳۰ ۱۳۹۰ محسن روزبهانی روزهای زندگی
۳۱ ۱۳۹۱ محسن روزبهانی استرداد
۳۲ ۱۳۹۲ حمیدرضا سلیمانی چ (فیلم) و رستاخیز
۳۳ ۱۳۹۳ کاندیدایی وجود ندارد. سیمرغ بلورین اعطا نشد.
۳۴ ۱۳۹۴ ایمان کرمیان ایستاده در غبار
۳۵ ۱۳۹۵ آرش آقابیک خفه‌گی ، یک روز بخصوص و
رگ خواب
۳۶ ۱۳۹۶ محسن روزبهانی تنگه ابوقریب
۳۷ ۱۳۹۷ ایمان کرمیان ماجرای نیمروز: رد خون