سیمپلیکیوس فیلسوف یونانی و از نوافلاطونیان اخیر بود که در کیلیکیه زاده شد. وی شاگرد آمونیوس و داماسکیوس بود و تا ۵۲۹ میلادی در آتن زندگی می کرد. آن‌گاه تا ۵۳۳ میلادی در دربار خسرو انوشیروان شاه ایران برآمد.

شرحی بر کتاب «در آسمان» ارسطو اثر سیمپلیکیوس (قرن ششم پس از میلاد) -این دست‌نوشته توسط مالک سابق، «کاردینال بساریون»، که خانواده‌اش در رم مرکز مهم مطالعات یونانی بود، امضا شده‌است.

سیمپلیکیوس شروحی بر وجیزهٴ اپیکتتوس و بر بسیاری از آثار ارسطو نوشت (احتمالاً پس از ۵۳۳ میلادی). شروح او بر آثار ارسطو برای تاریخ فلسفه، ریاضیات و نجوم دارای ارزش فراوانی است. وی شرحی نیز بر کتاب اول اقلیدس نوشت.او پایداری اجرام سماوی را ناشی از فزونی نیروی رانش آنها نسبت به گرانش می‌دانست.

منابع

ویرایش
  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.