شاه‌ماهی ژرفا

شاه‌ماهی ژرفا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: شگ‌ماهیان
سرده: Escualosa
Species: E. thoracata
نام علمی
Escualosa thoracata

شاه‌ماهی ژرفا (نام علمی: Escualosa thoracata) نام یک گونه از تیره شگ‌ماهیان است.

منابعویرایش