شبرنگ

نام اسب افسانه‌ای سیاوش

شبرنگ بهزاد نام اسب سیاوش در شاهنامه است که بعدها کیخسرو پسر سیاوش صاحب آن شد.

سیاوش سوار بر شبرنگ در نگار گری شاهنامه فردوسی - سیاوش در گذر از آتش
شبرنگ بهزاد
اطلاعات کلی
نامشبرنگ
نام کاملشبرنگ بهزاد
شهرتاسب سیاوش

واژه شناسیویرایش

شبرنگ به معنای همچو «رنگ شب» به‌طورکل به هرچیزی که سیاه و تیره باشد گفته می‌شود. [۱] همچنین به معنای اسب سیاه هم بکار رفته است.

در شاهنامهویرایش

فردوسی می گوید: [۲]

سرش را بفتراک شبرنگ بست تنش را به خاک اندر افگند پست

نام اسب سیاووش:

چنین گفت شبرنگ بهزاد راکه فرمان مبر زین سپس باد را

همچنین:

بیاورد شبرنگ بهزاد راکه دریافتی روز کین باد را

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه فردوسی، پیرایش دکتر جلال خالقی مطلق، تهران ۱۳۹۴، نشر سخن، شابک: ۲-۷۵۱-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸،