شبنم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شبنم کاربردهای مختلفی دارد:

  • شبنم - شبنم قطره‌ای کوچک از آب که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد.
  • شبنم طلوعی - بازیگر ایرانی
  • شبنم قلی خانی - بازیگر ایرانی
  • شبنم ثریا - خواننده تاجیکستانی
  • طرح شبنم -سامانه شبنم، سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (سایت شبنم).