شبنم قطره‌ای کوچک از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود.

شبنم بر روی تار عنکبوت
قطرات شبنم بر روی برگ گیاه جنگلی

دلیل بوجود آمدنویرایش

علت پدید آمدن شبنم بدان جهت است ، که هوا غالباً شب‌ها رو به سردی می‌رود مولکول‌های هوا زودتر از ذرات بخار آب اشباع می‌گردند و دو عامل اشباع نسبی و برودت موجب می‌شوند که ذرات بخار آب تبدیل به قطره‌های ریز آب شود و بر سطح گیاهان قرار گیرند.

اهمیتویرایش

شبنم باعث می‌شود تا گیاهان رطوبت خود را از دست نداده و شاداب بمانند .

در ادبیات فارسیویرایش

در ادبیات فارسی شبنم معانی مختلفی را دارد، مانند این شعر سعدی:

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتابمهرم به جان رسید و به عیوق برشدم

یا مانند این شعر نظامی:

چو شب را گزارش درآمد بِزیستبخندید خورشید و شبنم گریست

منابعویرایش

  • فرهنگ فارسی معین
  • لغت‌نامه دهخدا*