شب‌نامه

جزوه‌ای که هشدارها، جهت‌گیری‌ها و دستورهای یک رهبر را ابلاغ می‌کند و به‌صورت پنهانی توزیع می‌شود

شب‌نامهرساله‌ای چاپی است که هشدارها، جهت‌گیری‌ها و دستورهای یک رهبر را ابلاغ می‌کند، و به‌صورت پنهانی توزیع می‌شود.[۱]

از شب‌نامه‌ها در طول تاریخ ایران بارها استفاده شده‌است. برای نمونه در طول جنبش مشروطهٔ ایران، شب‌نامه‌ها در تهران پخش می‌شدند و اشغال بخش‌هایی از سرزمین ایران توسط روس‌ها را محکوم می‌کردند.[۲]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Rory Carroll $100,000 bounty on Westerners The Observer (UK). 7 April 2002.
  2. Hadi Enayat (18 July 2013). Law, State, and Society in Modern Iran: Constitutionalism, Autocracy, and Legal Reform, 1906-1941. Palgrave Macmillan. pp. 100–. ISBN 978-1-137-28203-3.

برای مطالعهٔ بیشتر ویرایش