باز کردن منو اصلی

رهبری به‌عنوان «فرایند تأثیر اجتماعی که یک شخص می‌تواند کمک و حمایت دیگران برای انجام یک وظیفهٔ عمومی را برآورد» توصیف شده‌است، اگرچه تعاریف جایگزین نیز برای رهبری وجود دارد.[۱]

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Leadership," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leadership&oldid=583200788 (accessed December 10, 2013).