شرجی بودن، یعنی پر از نم و دم شدن هوا به همراه دمای بالا، پدیده‌ای است جوی در خلیج فارس و کرانه‌های آن که معمولاً از فروردین و اردیبهشت آغاز می‌شود و ۹ ماه بدرازا می‌انجامد. واژه شرجی دگرگون شده واژه «شرقی» است و این واژه از گویش عرب زبانان جنوب به فارسی وارد شده در آب و هوای شرجی به دلیل اشباع هوا از بخار آب حالت دم کردگی به وجود می آید

منابع

  • کتاب خرماستان ایران نوشته عباس انجم روز.