شعله‌ای پرده را برگرفت و ابلیس به درون آمد

شعله‌ای پرده را برگرفت و ابلیس به درون آمد مجموعه شعری است از هوشنگ ایرانی که در آبان ۱۳۳۱ در ۱۱۰ نسخه و در ۲۴ صفحه منتشر شد. این مجموعه شامل هفت شعر از اوست.[۱]

این کتاب سومین مجموعه شعر هوشنگ ایرانی است. در سال ۱۳۳۱ چندین مجموعهٔ شعر نو منتشر می‌شود که دو مجموعه از این میان، به لحاظ نوآوری در شکل و محتوا، و عمق و پختگی و شور و حال، برتری چشمگیری نسبت به دیگر مجموعه‌ها دارد. این دو مجموعه «خاکستری» و «شعله‌ای پرده را برگرفت و ابلیس به درون آمد» هر دو از هوشنگ ایرانی هستند. مزیت این دو مجموعه بر مجموعهٔ پیشین ایرانی، اندک تحول زبانی اوست.[۱]

نمونه شعرویرایش

گریز

از فراز صخره پر کشید و برفت
و صخره را
که با نوشیدن گرمای لطیف سنگینی او
کوه‌ها و اقیانوس‌ها را از یاد می‌برد
ترک گفت
صخرهٔ متروک گردبادها و طوفان‌ها را می‌بوید
و او را
که آن‌چنان تند گریخت
در سرود لغزان آنان می‌جوید
در آن هنگام‌ها که او از رؤیاهایش به سوی صخره بازمی‌گشت
و در رنجی عظیم آرام می‌گرفت
صخره را اضطرابی سرد به لرزه می‌آورد
و در سکوت بی‌پایانش
راز رنج‌ها و شادی‌ها را
بر او آشکار می‌کرد
و او هرگز بر صخره ننگریست
و ندای آگاهی‌دهنده‌اش را هرگز نشنید
از فراز صخره پر کشید و برفت
و صخره در ناشناسی سایه‌ها بازماند
رؤیایی گمشده در ظلمت گردباد می‌درخشد
و تپشی فراموش‌شده انتظار می‌کشد
[۲]

پی‌نوشتویرایش

منابعویرایش

  • جواهری گیلانی، محمدتقی (۱۳۷۷). تاریخ تحلیلی شعر نو. ۴ جلد (ویراست دوم). تهران: نشر مرکز. شابک ۹۶۴-۳۰۵-۳۷۴-۱.