شفت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شفت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

علمی

مکان‌ها

سینما