شلنگ‌آباد

شِلَنگ‌آباد از قسمت غرب مقابل شهرک رزمندگان است وغربی‌ترین محله شهر اهواز مرکز استان خوزستان ایران است.

نام قدیمیشلنگ‌آباد «دایره» است و در بخش غربی رود کارون و نزدیکی لشکرآباد قرار دارد. اکثریت اهالی این منطقه عرب زبان هستند.

وجه تسمیهویرایش

از سال‌ها قبل (زمان حکومت پهلوی دوم) تا سال‌های پس از جنگ ایران و عراق فقر شدید همواره دامنگیر مردم این محله بوده‌است و به‌دلیل نبود لوله کشی آب، مردم، آب خود را از طریق شلنگ‌هایی که تا نزدیک‌ترین لولهٔ آب کشیده بودند تهیه می‌کردند. به‌تدریج با ازدیاد این شلنگ‌ها این منطقه به نام شلنگ‌آباد در نزد مردم معروف شد. [نیازمند منبع]