شلیک (علوم اعصاب)

(تغییرمسیر از شلیک)

در علوم اعصاب، شلیک یا اسپایک (به معنای نیزه) همان پتانسیل عمل است که بر روی غشای تحریک پذیر یک سلول عصبی پدید می‌آید، طول اکسون را طی می‌کند و وظیفهٔ پیغام رسانی را بر عهده دارد. شلیک معمولاً به شکل موج حاصل از اندازه‌گیری یک پتانسیل عمل که در حال گذر است اطلاق می گردد. برای اطلاعات بیشتر به پتانسیل عمل مراجعه کنید.

در مباحث رمز عصبی (کد نورونی) و نیز علوم اعصاب محاسباتی، شلیک‌های عصبی معمولاً بنیاد ارتباطات میان نورونها تلقی می‌شوند که به تبادل اطلاعات و محاسبات درون مغز منجر می‌شود. قطار شلیک (قطار اسپایک) اصطلاحی است که به چینش زمانی چند اسپایک در مجاورت هم اطلاق می گردد. از آنجا که شکل پتانسیل عمل‌ها شبیه به هم است، یک قطار شلیک توسط دنباله ای از اعداد مانند نمایش داده می‌شود که معرف زمان‌های رسیدن پتانسیل عمل به نقطه مورد نظر هستند.

از حالات دیگر فعالیت و پاسخ‌های نورونی می‌توان به رگبار نورونی (بِرست) اشاره کرد که معمولاً در برابر شلیک (که معمولاً منفرد یا نامنظم است) به کار برده می‌شود.

از انواع غیرمعمول اسپایک می‌توان به اسپایک کلسیمی اشاره کرد.

مرتبطویرایش