شماره‌های تلفن در عراق

الگو:Infobox countrymen telephone plan شماره‌های تلفن در عراق شامل ۱ یا ۲ رقم (بدون محاسبه پیش‌شماره اصلی ۰) و شماره مشترک معمولاً ۶ رقمی است. در بغداد و برخی از استان‌های دیگر، شماره مشترک ۷ رقمی است. شماره تلفن همراه ۱۰ رقمی است (بدون محاسبه پیش‌شماره اصلی ۰) که با کد ۳ رقمی از هر اپراتور آغاز می‌شود و در پس آن ۷ رقم، شماره مشترک می‌باشد.

روش شماره‌گیریویرایش

برای تماس با عراق از خارج از این کشور باید بدین گونه عمل نمود:

  • تلفن ثابت:
پیش‌شماره بین‌المللی تماس کد کشور پیش‌شماره شماره مشترک
۰۰ یا ۰۱۱ در محل + ۹۶۴ کد منطقه‌ای شماره تلفن
  • تلفن همراه:
نمونه: ۹۶۴۷۹۰۱۲۳۴۵۶۷+
پیش‌شماره کد کشور کد اپراتور شماره مشترک
۰۰ یا ۰۱۱ در محل + ۹۶۴ ۷xx ۱۲۳۴۵۶۷

فهرست کدهای منطقه‌ای در عراقویرایش

فهرست کدهای منطقه‌ای
ناحیه/شهر کد منطقه ناحیه/شهر کد منطقه
بغداد ۱ صلاح‌الدین (تکریت) ۲۱
واسط (کوت، عراق) ۲۳ انبار (رمادی) ۲۴
دیاله (بعقوبه) ۲۵ بابل (حله) ۳۰
کربلا ۳۲ نجف ۳۳
قادسیه (دیوانیه) ۳۶ مثنی (سماوه) ۳۷
بصره ۴۰ ذی‌قار (ناصریه) ۴۲
میسان (عماره) ۴۳ کرکوک ۵۰
سلیمانیه ۵۳ نینوا (موصل) ۶۰
دهوک ۶۲ اربیل ۶۶

فهرست کدهای تلفن‌های همراه در عراقویرایش

۰۷۹x xxx xxxx تلفن‌های همراه زین

۰۷۸x xxx xxxx تلفن‌های همراه زین

۰۷۷x xxx xxxx تلفن‌های همراه آسیاسل

۰۷۶x xxx xxxx تلفن‌های همراه موبیتل و موطنی

۰۷۵x xxx xxxx تلفن‌های همراه کورک

۰۷۴x xxx xxxx تلفن‌های همراه اتصالنا و کلمات

۰۷۳x xxx xxxx تلفن‌های همراه کورک (نام پیشین ساناتل)

منابعویرایش