شمشیربه‌دستان

شمشیربه‌دستان (انگلیسی: Swashbuckler‎) گونه‌ای از افراد هستند در دسته‌ای از داستان‌های ماجرایی که به عنوان نمونه‌های برتر مرام و سلحشوری به تصویر درمی‌آیند. شمشیربه‌دستان معمولاً بانوان گرفتار را آزاد کرده، دست ضعفا را گرفته و با دلاوری‌ها و شمشیربازی‌های خود کارها را به سرانجام نیکی می‌رسانند.

دارتانیان در فیلم سه تفنگدار. سه تفنگدار از نمونه‌فیلم‌ها در سبک شمشیربه‌دستان است.

فیلم‌هایی که بر اساس این‌گونه داستان‌ها ساخته می‌شود در ژانری به نام فیلم‌های شمشیربه‌دستان قرار داده می‌شوند.

منابعویرایش