رفتاردرمانی

(تغییرمسیر از شناخت درمانی)

رفتاردرمانی (به انگلیسی: Behaviour therapy) یا روان درمانی رفتاری یک اصطلاح گسترده است که به روان درمانی بالینی گفته می شود و از تکنیک های ناشی از رفتارگرایی استفاده می کند.[۱][۲]

منابع

  1. O'Leary, K. Daniel, and G. Terence Wilson. Behaviour Therapy: Application and Outcome, 7-12. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. Print.
  2. O'Leary, K. Daniel, and G. Terence Wilson. Behaviour Therapy: Application and Outcome, 12-14. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1975. Print.