شنبه مقدس یا شب عید پاک، روز پس از جمعه نیک است. این روز یادبود روزی ست که پیکر عیسای مسیح درون مقبره گذاشته شد.

شنبه مقدس
نام رسمیشنبه مقدس
نام خودمانیشنبه سیاه
برپایی توسطمسیحیت
گونهمذهبی
اهمیتMarks the day عیسی's body lay in the کلیسای مقبره مقدس and the Harrowing of Hell
تاریخروز پیش از عید پاک
تناوبسالانه
مرتبط باعید پاک

منابع ویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Saturday