شنبه مقدس یا شب عید پاک، روز پس از جمعه نیک است. این روز یادبود روزی ست که پیکر عیسای مسیح درون مقبره گذاشته شد.

شنبه مقدس
Cristo yacente Gregorio Fernandez.jpg
نام رسمیشنبه مقدس
نام دیگرEaster Eve, Black Saturday
برپایی توسطChristians
نوعReligious
اهمیتMarks the day عیسی's body lay in the کلیسای مقبره مقدس and the Harrowing of Hell
تاریخDay before Easter
تناوبannual
مرتبط بهعید پاک

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Saturday