شِنِل جامه‌ای است بدون آستین که به صورت پارچه‌ای بزرگ درست می‌شود و تنها بخش پشت بدن پوشنده آن را می‌پوشاند.

کازپلی سوپرگرل که شنل سرخ را نمایش می‌دهد.

شنل تنها در گردن به بدن پوشنده وصل می‌گردد. پیشینه پوشیدن گسترده آن به اروپای قرون وسطی برمی‌گردد.

ریشه‌شناسی ویرایش

واژه شنل (به روسی: Шинель، تلفظ: شینِل) از زبان روسی وارد فارسی شده‌است، و در آن زبان به معنی پالتوی بلند نظامی است.

منابع ویرایش

مشیری، مهشید، فرهنگ واژه‌های اروپایی در فارسی، تهران: نشر البرز، ۱۳۷۱خ.