شهرستان زاخو یکی از شهرستان‌های استان دهوک کردستان عراق است. از چهار ناحیه زیر تشکیل یافته است:

نمایی از شهرستان زاخو در استان دهوک، کردستان عراق - ۲۰۱۵

منابع ویرایش