شهرستان زاخو

شهرستان زاخو یکی از شهرستان‌های استان دهوک کردستان عراق است. از چهار ناحیه زیر تشکیل یافته است:

منابعویرایش