شهرستان مونتگمری، ایلینوی

شهرستان مونتگمری، (به انگلیسی: Montgomery County) شهرستانی در ایالت ایلی‌نوی ایالات متحده امریکا و بر طبق سرشماری ۲۰۱۰ این شهرستان ۳۰۱۰۴ نفر جمعیت داشته‌است. رشد جمعیت این شهرستان از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، حدود ۱٫۸ درصد بوده است
طبق سرشماری ۲۰۱۰، مساحت این شهرستان ۱۸۳۸٫۱ کیلومتر مربع وسعت داشته که از این مقدار ۰٫۸۴ درصد آب و ۹۹٫۱۶ درصد خشکی می‌باشد.
این شهرستان در ۱۸۲۱ ازشهرستان مدیسن و شهرستان باند جدا شد. این شهرستان نام خود را از ریچارد مونتگمری، ژنرال جنگ انقلاب آمریکا که در حال تسحیر شهر کبک کانادا کشته شده، گرفته‌است.

همسایگان و راه‌ها

ویرایش

همسایگان این شهرستان عبارتند از:


راه‌های اصلی این شهرستان:

  1. بزرگراه میان‌ایالتی ۵۵
  2. جاده ۱۶ ایلی‌نوی
  3. جاده ۴۸ ایلی‌نوی
  4. جاده ۱۰۸ ایلی‌نوی
  5. جاده ۱۲۷ ایلی‌نوی
  6. جاده ۱۸۵ ایلی‌نوی

شهرها

ویرایش

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش