بزرگراه میان‌ایالتی ۵۵

بزرگراه میان ایالتی ۵۵ (به انگلیسی: Interstate-55، مخفف:I-55) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد. این بزرگراه، از بزرگترین بزرگراه‌های آمریکاست.

بین ایالتی ۵۵ marker
بین ایالتی ۵۵
اطلاعات مسیر
طول۹۶۴٫۲۵ مایل (۱٬۵۵۱٫۸۱ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی آی-۱۰ in لاپلاس، لوئیزیانا
  I-۲۰ in جکسون، میسیسیپی
I-۴۰ in West Memphis, AR
I-۵۷ in سایکستون، میزوری
I-۴۴ / I-۶۴ in سنت لوئیس
I-۷۰ in ایست سنت لوئیس، ایلینوی
I-۷۲ in اسپرینگ‌فیلد، ایلینوی
I-۷۴ in بلومینگتون، ایلینوی
I-۸۰ in Channahon, IL
I-۳۹ in Normal, IL
I-۹۰ in شیکاگو
انتهای شمالی US ۴۱ in Chicago, IL
سامانه بزرگراهی

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹