باز کردن منو اصلی

شهرستان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شهرستان از واحدهای تقسیمات کشوری ایران است.

شهرستان همچنین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: