شهرستان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شهرستان می تواند به یکی از عناوین زیر مربوط باشد.

۱. شهرستان از واحدهای تقسیمات کشوری ایران است.

۲.شهرستان، نام یک ولس‌والی (شهر) در ولایت دایکندی در افغانستان است.

۳. شهرستان (جماعت) نام یک بخش تاریخی در ناحیه سغد در تاجیکستان است.