شهریار

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شهریار در موارد زیر کاربرد دارد:

اشخاص ویرایش

مکان‌ها ویرایش

دیگر موارد ویرایش