شهلا

نام‌های زنانه

شهلا یک نام کوچک زنانه است که در جهان اسلام استفاده می‌شود.