طِوِت       شواط(שְׁבָט)       آدار
Tu Bishvat

عید تو بیشوط یا سال نوی درختان, در
پانزدهم شواط واقع می‌گردد, که در این روز
درختان بادام در اسرائیل شکوفه می‌دهند.
شماره ماه: ۱۱
شمار روزها: ۳۰
فصل: زمستان
گاه‌شماری میلادی: ژانویه–فوریه

شواط (به عبری: שְׁבָט) پنجمین ماه مدنی و یازدهمین ماه مذهبی در تقویم عبری است. شواط ماهی زمستانی و ۳۰ روزه است.