شوالیه‌های سنت توماس

شوالیه‌های سنت توماس (انگلیسی: Knights of Saint Thomas) یا مهمان‌نوازان سنت توماس کانتربری در عکا، فرقه‌ای نظامی است که در طول جنگ‌های صلیبی زیر نظر کلیسای کاتولیک انگلستان تشکیل شد. این فرقه در سال ۱۱۹۱ میلادی در عکا بعد از فتح شهر توسط ریچارد یکم و فیلیپ دوم ایجاد شد.

شوالیه‌های سنت توماس
مهمان‌نوازان سنت توماس کانتربری در عکا
فعال۱۱۹۱–۱۵۳۸
وفاداریپاپ و انگلستان
گونهفرقه نظامی
پادگان/ستادشامل: عکا، نیکوزیا، کیلکنی و لندن.
پشتیبانسنت توماس بکت کانتربری
نبردهاجنگ‌های صلیبی، شامل:
جنگ صلیبی پنجم
محاصره عکا

منابع

ویرایش